Web design & website developmentграфичен дизайн и разработка на интернет страници

клиент

Vino Clio

Vino Clio е онлайн магазин за търговия на вина и деликатеси от България. Новосъздаденият вино портал ще оперира на територията на Германия.

проект

Създаване на обща графична концепция, фирмена страница и електронен магазин.

услуги и технологии
период на реализация

октомври 2010 - декември 2010

връзки

http://vino-clio.de