Web design & website developmentграфичен дизайн и разработка на интернет страници

клиент

Община Марица

Община Брезово

Общините Марица и Брезово са част от Пловдивска област

проект

Създаване на нови интернет страници на двете общини във връзка с постигането на по-добра функционалност, създаването на интерактивни модули и повишаване на прозрачността.

услуги и технологии
  • графична концепция и архитектура на сайта
  • уеб дизайн и програмиране
    (XHTML, CSS, JavaScript, PHP)
  • интегриране на видео
период на реализация

декември 2009 - май 2010