Web design & website developmentграфичен дизайн и разработка на интернет страници

клиент

NSBALHZ.bg

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД, гр. София е най-голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в нашата страна.

проект

Създаване на графична концепция и разработка на официален сайт на здравното заведение.

услуги и технологии
  • концепция и архитектура на сайта
  • уеб дизайн и програмиране
    (XHTML, CSS, JavaScript)
период на реализация

март - май 2009

връзки

NSBALHZ.bg