Web design & website developmentграфичен дизайн и разработка на интернет страници

клиент

cetrh.org

Център за върхови постижения "Транслиращи изследвания в хематологията" e научен проект на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието, младежта и науката.

проект

Създаване на графична идентичност и разработване на интернет страница на проектa.

услуги и технологии
  • лого дизайн
  • концепция и архитектура на сайта
  • уеб дизайн и програмиране
    (XHTML, CSS)
период на реализация

май - октомври 2009

връзки

cetrh.org