Web design & website developmentграфичен дизайн и разработка на интернет страници

клиент

BenefitsNet

БенефитсНет е партньорска програма за отстъпки. Участващите в нея, могат чрез своята клубна карта, да използват отстъпки в различни търговски обекти от изградената партньорска мрежа. Страницата на проекта обслужва членската база данни и дава възможност за регистрация за участие и партньорство.

проект

Създаване на обща графична концепция, дизайн на корпоративни материали.

услуги и технологии
  • концепция и архитектура на сайта
  • уеб дизайн
  • програмиране и поддръжка от HQWebs.bg
  • печатни материали
период на реализация

ноември 2011 - март 2012

връзки

BenefitsNet.bg