Web design & website developmentграфичен дизайн и разработка на интернет страници

клиент

apxe.eu

Архитектурно студио "АРХЕ" е създадено с основен предмет на дейност изработване на проекти в областта на архитектурното проектиране. Основната цел и стремеж при създаването на ателието са постигането на устойчиво строителство и енергийна ефективност, водещи до нов комфорт и естетика на обитаване, съвременен и нетрадиционен облик на проектираните сгради в унисон с природата и нейното опазване.

проект

Създаване на графична концепция.

услуги и технологии
  • уеб дизайн
период на реализация

октомври 2008

връзки