Print Ads & Brandingпечатна реклама и брандиране

клиент

YSPDB

Младежкият посредник е независимо лице, което защитава правата и интересите на младите хора , скъсява дистанцията между младежите и институциите на местно ниво, като представя техните мнения и въпроси.

проект

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на информационни материали, като част от разработването на цялостна визия на проекта, включваща създаването на лого и интернет страница.

услуги и технологии
  • лого дизайн
  • графичен дизайн
  • предпечат